1.800,00 NOK

 • Jeg godtar at påmeldingen er økonomisk bindende.
 • Kurset kan ikke overdras til andre med mindre det er avklart med Hundeskolen Syd på forhånd.
 • Beløpet betales i sin helhet ved avmelding senere enn 14 dager før oppstart. Avmelding før dette belastes kunden med 50 prosent av kursavgiften.
 • Hundeskolen Syd og kunde skal tilstrebe og tilrettelegge for nytt kurs innen rimelig tid. Dersom kurs avlyses fra Hundeskolen Syd sin side, betales beløpet tilbake, med mindre det dreier seg om forhold utenfor Hundeskolen Syd sin kontroll.*
 • Eier/fører er selv juridisk ansvarlig for hunden. Hundeskolen Syd kan ikke lastes for eventuelle skader, sykdommer eller problematferd.
 • Tisper med løpetid, eller hunder med særskilte behov må ha avtale med Hundeskolen Syd før oppmøte.
 • Straff i hundetrening eller ufin oppførsel godtas ikke, og deltaker kan da bortvises. 
 • Vedr. Covid-19, Jeg bekrefter at jeg vil følge myndighetenes til enhvertids restriksjoner. Jeg er klar over at brudd på dette kan føre til bortvisning og kursbeløp må betales i sin helhet. 
 • Vedr punkt 2: Også kalt Force majeure. .Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Hendelsen må ligge utenfor den forpliktedes kontroll. kjøpsloven §27§40 og §57vekselloven §54  og sjekkloven §48

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn
Wjhcfvigrnegud5m5gnv dog 2655466 1920

Hverdagslydighet september/oktober

Dato: 19, 26 sept, 3 og 10 okt
Tid: kl 18-19.30
Påmeldingsfrist: 9. sept
 
Skulle du ønske hunden din gikk litt finere i bånd eller at den kom når du roper?

På dette kurset lærer du øvelsene som trengs i hverdagen. Dette kurset passer fint som for førstegangskurs for hund og eier.
Det er strengt forbudt å benytte seg av straff på våre kurs. Det kan føre til umiddelbar utestengelse. Eksempler på straff er verbal avstraffelse, slag, spark, harde rykk i bånd eller annet som påfører hunden et ubehag med hensikt å redusere en uønsket atferd. 

Vi bruker positive metoder, aldri straff eller skadelig utstyr. Hundene må ha sele på kurs. 

Kursinnhold:

 • Innkalling
 • Gå pent i bånd
 • Rolig trening
 • Vent
 • Hilse pent
 • Kontaktlyd
 • Trening i forskjellig miljø
 • Generell hverdagslydighet
 • Treningsmetoder
 • Aktiviseringstips
 • Hundens språk
 • Teoridel hver kveld med anledning til å stille spørsmål